sztklaraovoda@gmail.com 06-48/560-563

Munkatársaink Római Katolikus Óvoda

Borsod – Abaúj – Zemplén megyében, az edelényi járásban, a Bódva – folyó völgyében, festői környezetben helyezkedik el Szendrő városa.

Óvodavezető

Báriné Ujvári Krisztina

Óvodapedagógusok

Seres Zoltánné – óvodavezető helyettes
Beresnyákné Ujvári Zita
Bukóné Bári Judit
Fazekasné Beresnyák Erika
Korpáné Ambrus Ágnes
Molnár Gyuláné
Szaniszló Jánosné
Csáki Andrásné
Fodor Attila
Juhász Imréné

Pedagógiai asszisztens

Varkolyné Mihály Beáta

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők

Budinszkiné Kertész Katalin
Dedics Éva
Domonkosné Ernek Klára
Jósvai Istvánné
Kertész Andrásné
Makara Lívia
Mogyorósi Tiborné
Siposné Csík Ilona
Spisák Tiborné

Óvodatitkár

Dorony Veronika

Gazdasági vezető

Tizedesné Lipták Marianna
Tóbiásné Saláta Judit

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Munkatársaink Szendrő Óvoda
Munkatársaink Szendrő Óvoda
Munkatársaink Szendrő Óvoda
Munkatársaink Szendrő Óvoda

Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által, a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi gazdagítása, képességeinek kibontakoztatása, a keresztény hitélet megalapozása, az élet értékeinek megláttatása és annak megbecsülésére nevelés.

Megkeressük gyermekeinkben azokat az értékeket, erősségeket, melyek kibontakoztatásával elősegíthetjük személyiségük sokoldalú fejlesztését, melyek által elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

„Elültetjük” a keresztény értékek kis magvacskáit, és nap, mint nap tápláljuk, gondozzuk:
szeretettel, tisztelettel, odafigyeléssel.