sztklaraovoda@gmail.com 06-48/560-563

Hitéletünk

2023. március 25.

Gyümölcsoltó Boldogasszony - Óvodánk udvarának megtisztítása

2023. február 22. - április 6.

Mindennapos imádságok a nagyböjt időszakában

2023. március 10.

Nagyböjti lelki ráhangolódás Zsolt Atyával

2023. február 2.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és Balázs áldás az óvodában

2023. január 11.

Vízkereszt

2022. december 19.

Jézus születésének megünneplése

2022. december 15.

Szent családjárás

2022. december 14.

Adventi lelki ráhangolódás

2022. december 6.

Szent Miklós ünnepe

Szent Miklós ünnepe alkalmából versekkel és énekekkel készültek az óvodások.

2022.

Városi Advent váró rendezvénysorozat

Szent Klára Óvoda gyermekei, Advent első vasárnapján szép műsorral kedveskedtek a város lakóinak.

2022.

Márton nap

Szent Márton püspökre emlékezve „Libás – hetet” tartottunk az óvodában.

2022. október 18.

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

Kis óvodásaink 2022. október 18-án imádságukkal csatlakoztak a rendezvényhez.

2022.

Kisboldogasszony ünnepe

Gyermekeink a Mária – kertben köszöntötték Szűz Máriát születésnapja alkalmából.

2022.

Tanévnyitó

Tanévnyitó a Római Katolikus Templomban

2022. augusztus 4.

Szent Gellért díj

2022. augusztus 04-én, Sárospatakon tartandó főegyházmegyei tanévnyitó Veni Sancte ünnepségen, Érsek Úr Szent Gellért díj ezüst fokozatú elismerésben részesítette, Beresnyákné Ujvári Zita és Fazekasné Beresnyák Erika óvodapedagógusokat.

2022. március 2.

Nagyböjti időszak kezdete

Közösségünk elmélkedése a Ferenc pápa által, 2023-ra meghirdetett Szinódus folyamatában.

2022. február 18.

Nevelés nélküli munkanap

Közösségünk elmélkedése a Ferenc pápa által, 2023-ra meghirdetett Szinódus folyamatában.

2022. február 3.

Balázsolás

Zsolt Atya Balázs áldásban részesítette gyermekeinket.

2022. január 13.

Templom látogatás

Hagyományainkhoz híven, ebben az évben is ellátogatott Zsolt Atya és megáldotta óvodánkat és a benne élők egész közösségét. Közösen imádkoztunk és énekeltünk a szertartás alatt.

2022. január 6.

Vízkereszt ünnepe

Hagyományainkhoz híven, ebben az évben is ellátogatott Zsolt Atya és megáldotta óvodánkat és a benne élők egész közösségét. Közösen imádkoztunk és énekeltünk a szertartás alatt.

2021. december 17–20-ig

Betlehemezés az óvodában – karácsony ünnepe

Advent váró rendezvénysorozatunk utolsó napján Jézus születésének történetét elevenítették meg a pedagógusok. Ezt követően a kis óvodások megható műsora következett.

Az óvodapedagógusok csengettyű játéka színesítette a karácsonyi rendezvényeket.

Óvodánk gyermek és felnőtt közössége együtt köszöntötte a „Kis Jézus” születését.

A gyerekek karácsonyi versekkel, énekekkel és tánccal ünnepeltek. A közös karácsonyfa alatt sok szép ajándék fogadta az ovisokat.

A különböző rendezvények után a gyerekeket üdítővel és sok – sok finomsággal vendégeltük meg.

A karácsonyi ünnep keretében szép történettel ismerkedtek meg a gyerekek az erdő lakóiról.

2021. december

Felnőttek közös imádsága

Közös „zarándoklatunk” során szép imákkal és énekekkel készültünk karácsony ünnepére.

A közös ima – alkalmak zárásaként szeretett vendégségen vettünk részt óvodánk alkalmazottaival.

2021. december 16.

Karácsonyfa díszítés a csoportokban

A meghitt, ünnepi hangulat fokozása érdekében minden csoportban közös munkával karácsonyfát díszítettek a gyerekek és óvónénik.

2021. december

Kreatív tevékenységek a karácsonyi ünnepkör jegyében

Minden csoportban örömmel készítették a gyerekek a különböző karácsonyi díszeket, manókat, képeket. Az elkészült alkotások a csoportok szépítéséhez, ünnepi arculatához és a gyermekek ünnepváró kedvének fokozásához, mind – mind hozzájárultak.

2021. december 15.

Zene - Bona társulat „Karácsonyi ráhangolódás”

A gyermekek számára a Zene – Bona társulat vidám műsorral színesítette a karácsonyi előkészületet.

2021. december 14.

Mézeskalács sütés az óvodában

Az óvodások szívesen vettek részt a karácsonyi mézeskalács sütésében.

2021. december 13.

Szentcsaládjárás

Az óvodások szívesen vettek részt a karácsonyi mézeskalács sütésében.

2021. december 13.

Luca napi hagyományőrzés az óvodában

Felelevenítettük a Luca napi néphagyományokat, a népi rigmusokat, Luca búza ültetését, és a Luca pogácsa sütését. Az ünnep napján a gyermekeket körülvevő felnőttek magatartása, a népszokások külsőségekben való megjelenítése, a naphoz kapcsolódó közös élmények a gyermekekben mély érzelmi nyomot hagytak.

2021. december 06.

Szent Miklós ünnepe

A gyerekek vidám énekekkel és versekkel várták Mikulás érkezését.

2021. november 28.

Városi Adventváró rendezvénysorozat

Advent első vasárnapján a Római Katolikus Egyház – Szent Klára Óvoda óvodásai, szép műsorral kedveskedtek a város lakóinak.

2021. november 24.

Adventi koszorú készítés

Munkaközösségi foglalkozás keretében Adventi koszorút készítettünk a csoportok részére.

2021. november 11.

Szent Márton ünnepe

Márton-püspök legendáját elevenítették meg az óvodások. Kóstoltunk „libás ételeket” kézműveskedtünk – természetesen „libásat”.

Az óvónénik vidám mesével kedveskedtek a gyerekeknek.

2021. október 18.

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért”

Óvodánk is bekapcsolódott a világméretű imádságba, ahol gyermekek imádkoznak a békéért és az emberiség egységéért.

2021. szeptember 26.

Tanévnyitó szentmise

Tanévnyitó szentmise az Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Templomban.

2021. szeptember 09.

Szűz Mária

Születésnapi megemlékezés az óvodában.

2021. szeptember 08.

Mátraverebély – Szentkút lelki zarándoklat

Munkatársi közösségünk, Szűz Mária tiszteletére megtartandó – Kisboldogasszony búcsú ünnepén vett részt nemzeti kegyhelyünkön – Szentkúton.

A szentmise után Hollókő nevezetességeivel ismerkedtünk.

2021. május 26.

Tanévzáró és ballagás az óvodában

2021. május 26-án – ha még szűkebb formában is – de lehetőségünk nyílt arra, hogy megtarthattuk, e mindannyiunk számára oly kedves óvodai ünnepséget. 49 nagycsoportos gyermekünktől köszöntünk el ezen a szép napon.

2021. május

Majális és Anyák napja az óvodában

Majális alkalmából, hagyományainknak megfelelően májusfát díszítettünk az óvodánk udvarán. Vidám énekekkel és táncmulatsággal tettük színessé a gyermekek számára ezt a napot.

A járványveszély miatt, sajnos csak a bejárati ajtóban tudtuk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat az Anyák napja alkalmából. A gyerekek előadták a köszöntő verseket és dalokat, majd az általuk elkészített kis ajándékkal kedveskedtek.

2021. március 22.

Föld napja

A Föld napja alkalmából csoportjainkban, változatos tevékenységformákkal, élmények felelevenítésével és kreatív megoldásokkal elmélkedtek a gyerekek földünk védelméről, megóvásáról.

Ezt követően, óvodánk teraszán közös programot szerveztünk, ahol beszélgettünk arról, hogy mit tehetünk a közvetlen környezetünkért.

Majd meghallgattuk a Kerekerdő meséjét, virágokat ültettünk és összegyűjtöttük az óvodánk udvarán lehullott száraz ágakat, gallyakat.

2021. február 17.

Hamvazószerda az óvodában

„Mennyei Atyánk egy sokkal mélyebb, a bűnbánat és a gyónás szentsége által megtisztító gazdag kapcsolatra hív mindannyiunkat!”

Szűcs Zsolt atya és Vanyó Péter atya beszélgetett a gyerekekkel arról, hogy a böjti idő jó alkalom arra, hogy az óvodában is és otthon próbáljunk kicsit jobban odafigyelni egymásra, segítsünk társainknak és a felnőtteknek. Majd a hamvazkodás szertartásán a megáldott hamuval jelölték meg az óvodások homlokát a következő szavak kiséretében:

„Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel.”
Igyekezzünk napról – napra jobbak lenni, jó cselekedeteket tenni.

2021. február 08.

Balázs – áldás az óvodában

Minden évben fontos esemény a Balázsolás hagyománya. Zsolt Atya rövid elbeszélése után kérte a gyermekek és dolgozók számára az áldást, hogy Szent Balázs püspök közbe járása által őrizzen meg bennünket az Úr minden betegségtől. Ezt követően énekeltünk, beszélgettünk és imádkoztunk közösen.

2021. január 25.

Nevelés nélküli munkanap

Az óvodapedagógusok részére szervezett nevelés nélküli munkanap Szent Pál apostol megtérésének ünnepére esett. Ebből az alkalomból megemlékeztünk életútjáról, valamint a hozzákapcsolódó néphagyományokról, időjárás jövendölésekről.

2021. január 14.

Templomlátogatás

Óvodásainkkal ellátogattunk az Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Templomba, ahol megtekintettük a csodálatosan elkészített betlehemet.

A gyönyörű templom nevezetességeivel ismertettük meg a gyerekeket, majd együtt énekeltünk és imádkoztunk.

2021. január 08.

Vízkereszt ünnepe – Óvoda szentelés

Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek. Óvodánkban is szokás, hogy Vízkereszt ünnepének alkalmából plébános atya meglátogatja intézményünket. Megáldja az odajáró gyermekeket és dolgozókat majd a bejárati ajtó szemöldökfájára krétával felírja a G-M-B betűket és az évszámot.

Vízkereszt egyúttal fontos határnap is.
Véget érnek a téli napfordulóhoz kapcsolódó szokások, ünnepek és elkezdődik a télbúcsúztató – tavaszváró időszak – a húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tartó farsang.

2020. december

Karácsony „csodája” óvodánkban

Meghitt hangulatban, a feldíszített karácsonyfa körül ünnepeltük a kis Jézus születésének csodáját.

Az óvodások versekkel és dalokkal készültek a kiemelkedő eseményre.

2020. december

Szent Miklós legendája

Szent Miklós történetével ismerkedtek a gyerekek.

Mikulás napja alkalmából az óvodában is találkozhattak gyermekeink az ajándékot osztó jóságos emberrel. Minden csoportban nagy izgalommal várták a gyerekek a találkozást.

2020. november 11.

Szent Márton püspökre emlékeztünk

Óvodásainkkal felelevenítettük Szent Márton püspök legendáját. Az Őzike, Katica, Méhecske csoport gyermekei tartalmas előadással készültek erre a napra. Óvodánkat sok-sok libás dekorációval díszitettük és különböző feladatokkal, mesével kedveskedtünk a gyerekeknek.

2020. október 19.

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért”

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” – a békéért és az emberiség egységéért.
Óvodásainkkal csatlakoztunk a keresztény közösségek kezdeményezéséhez. Imádságokkal, énekekkel, beszélgetéssel töltöttük a délelőttöt.

2020. szeptember 8.

Szűz Mária születésének ünnepe

Ezen a szép napon Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának születésnapjára emlékeztünk.
Az óvodánk teraszán összegyűlve énekekkel és imádságokkal köszöntöttük a Boldogságos Szűz Máriát.

2020. május 29.

Óvodai tanévzáró ünnep

A rendkívüli helyzet miatt, ebben a nevelési évben online módon köszöntünk el az óvodánktól elbúcsúzó nagycsoportos gyermekeinktől.

2020. március

Nagyböjt időszaka

A nagyböjt időszakában óvodánk dolgozói a rózsafüzért közösen imádkozva és együtt énekelve készültek a húsvéti feltámadás ünnepére.

„Aki énekel kétszeresen imádkozik.”
/Szent Ágoston/

2020. február 29.

Nagyböjt és hamvazkodás

Károly Atya elbeszélése során a gyerekek megismerhették a nagyböjt és hamvazó szerda jelentőségét az ő életükben. Gyermekek, felnőttek hamvazkodása megtörtént minden óvodai csoportban.

2020. február 03.

Balázsolás

Balázsolás – betegségektől védő szertartás keretében lelkivezetőnk Károly Atya, két keresztbe tett égő gyertyát tartva a gyermekek álla alá – arra kérte Istent, hogy óvja meg őket mind torokbajtól és más betegségtől.

A gyerekek megilletődve figyelték a Balázs – áldás szertartását.

2020. január 14.

Óvodaszentelés

Károly Atya vízkereszt ünnepén megszentelte óvodánk épületét. Közös ima és éneklés után, gyermekeink megismerték, mi mindenre jó a szenteltvíz.

2020. december 13.

Lelki nap

Az adventi várakozás jegyében, meghitt hangulatú beszélgetéssel, közös imádkozással „készítettük fel lelkünket” a karácsony csodájának érkezésére, a kis Jézus születésére.

Károly Atya, elmélkedésével gazdagította kollektívánk számára az ünnepvárás örömét, a hitünk megerősítését.

Adventi gyertyagyújtás

Városunk, karácsonyváró rendezvénysorozatának keretében, advent első vasárnapján a katolikus egyházközösséggel együtt, ünnepi műsorral készültek óvodásaink.

Károly Atya és óvodavezetőnk közösen gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáját, mely a hit szimbóluma.

Lelki beszélgetések és közös imák, énekek

A Szent Klára Óvoda állandó kapcsolatban van a helyi plébániával és a katolikus egyház közösséggel.

Károly Atya minden héten meglátogatja óvodásainkat. A meghitt hangulatú lelki beszélgetések és a közös imák rendszeresek a gyermekeink életében. Lelki vezetőnk gitár előadás kíséretében, vidám dalokkal varázsolja el a kicsinyeinket.

2019. szeptember 04.

Tanévnyitó ünnepély

2019. szeptember 04-én, Ferencz Károly esperes, plébános ünnepélyes tanévnyitó keretében megáldotta és megszentelte az újonnan induló Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda épületét, valamint gyermek és felnőtt közösségét.

Assisi Szent Klára

Assisi Szent Klára

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Intézményünk védőszentje Assisi Szent Klára, akinek életútja példaként szolgál mindannyiunk számára, hiszen közel 160 fő szociokulturálisan hátrányos helyzetű kisgyermekkel foglalkozunk.

Legfőbb elvünk az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Istenszeretet és embertársak szeretete, a társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk megismerése és védelme, környezettudatos nevelés.