sztklaraovoda@gmail.com 06-48/560-563

2020-2021 nevelési év

2021. május 26.

Tanévzáró és ballagás az óvodában

2021. május 26-án – ha még szűkebb formában is – de lehetőségünk nyílt arra, hogy megtarthattuk, e mindannyiunk számára oly kedves óvodai ünnepséget. 49 nagycsoportos gyermekünktől köszöntünk el ezen a szép napon.

2021. május

Majális és Anyák napja az óvodában

Majális alkalmából, hagyományainknak megfelelően májusfát díszítettünk az óvodánk udvarán. Vidám énekekkel és táncmulatsággal tettük színessé a gyermekek számára ezt a napot.

A járványveszély miatt, sajnos csak a bejárati ajtóban tudtuk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat az Anyák napja alkalmából. A gyerekek előadták a köszöntő verseket és dalokat, majd az általuk elkészített kis ajándékkal kedveskedtek.

2021. március 22.

Föld napja

A Föld napja alkalmából csoportjainkban, változatos tevékenységformákkal, élmények felelevenítésével és kreatív megoldásokkal elmélkedtek a gyerekek földünk védelméről, megóvásáról.

Ezt követően, óvodánk teraszán közös programot szerveztünk, ahol beszélgettünk arról, hogy mit tehetünk a közvetlen környezetünkért.

Majd meghallgattuk a Kerekerdő meséjét, virágokat ültettünk és összegyűjtöttük az óvodánk udvarán lehullott száraz ágakat, gallyakat.

2021. február 17.

Hamvazószerda az óvodában

„Mennyei Atyánk egy sokkal mélyebb, a bűnbánat és a gyónás szentsége által megtisztító gazdag kapcsolatra hív mindannyiunkat!”

Szűcs Zsolt atya és Vanyó Péter atya beszélgetett a gyerekekkel arról, hogy a böjti idő jó alkalom arra, hogy az óvodában is és otthon próbáljunk kicsit jobban odafigyelni egymásra, segítsünk társainknak és a felnőtteknek. Majd a hamvazkodás szertartásán a megáldott hamuval jelölték meg az óvodások homlokát a következő szavak kiséretében:

„Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel.”
Igyekezzünk napról – napra jobbak lenni, jó cselekedeteket tenni.

2021. február 08.

Balázs – áldás az óvodában

Minden évben fontos esemény a Balázsolás hagyománya. Zsolt Atya rövid elbeszélése után kérte a gyermekek és dolgozók számára az áldást, hogy Szent Balázs püspök közbe járása által őrizzen meg bennünket az Úr minden betegségtől. Ezt követően énekeltünk, beszélgettünk és imádkoztunk közösen.

2021. január 25.

Nevelés nélküli munkanap

Az óvodapedagógusok részére szervezett nevelés nélküli munkanap Szent Pál apostol megtérésének ünnepére esett. Ebből az alkalomból megemlékeztünk életútjáról, valamint a hozzákapcsolódó néphagyományokról, időjárás jövendölésekről.

2021. január 14.

Templomlátogatás

Óvodásainkkal ellátogattunk az Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Templomba, ahol megtekintettük a csodálatosan elkészített betlehemet.

A gyönyörű templom nevezetességeivel ismertettük meg a gyerekeket, majd együtt énekeltünk és imádkoztunk.

2021. január 08.

Vízkereszt ünnepe – Óvoda szentelés

Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek. Óvodánkban is szokás, hogy Vízkereszt ünnepének alkalmából plébános atya meglátogatja intézményünket. Megáldja az odajáró gyermekeket és dolgozókat majd a bejárati ajtó szemöldökfájára krétával felírja a G-M-B betűket és az évszámot.

Vízkereszt egyúttal fontos határnap is.
Véget érnek a téli napfordulóhoz kapcsolódó szokások, ünnepek és elkezdődik a télbúcsúztató – tavaszváró időszak – a húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tartó farsang.

2020. december

Karácsony „csodája” óvodánkban

Meghitt hangulatban, a feldíszített karácsonyfa körül ünnepeltük a kis Jézus születésének csodáját.

Az óvodások versekkel és dalokkal készültek a kiemelkedő eseményre.

2020. december

Szent Miklós legendája

Szent Miklós történetével ismerkedtek a gyerekek.

Mikulás napja alkalmából az óvodában is találkozhattak gyermekeink az ajándékot osztó jóságos emberrel. Minden csoportban nagy izgalommal várták a gyerekek a találkozást.

2020. november 11.

Szent Márton püspökre emlékeztünk

Óvodásainkkal felelevenítettük Szent Márton püspök legendáját. Az Őzike, Katica, Méhecske csoport gyermekei tartalmas előadással készültek erre a napra. Óvodánkat sok-sok libás dekorációval díszitettük és különböző feladatokkal, mesével kedveskedtünk a gyerekeknek.

2020. október 19.

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért”

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” – a békéért és az emberiség egységéért.
Óvodásainkkal csatlakoztunk a keresztény közösségek kezdeményezéséhez. Imádságokkal, énekekkel, beszélgetéssel töltöttük a délelőttöt.

2020. szeptember 8.

Szűz Mária születésének ünnepe

Ezen a szép napon Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának születésnapjára emlékeztünk.
Az óvodánk teraszán összegyűlve énekekkel és imádságokkal köszöntöttük a Boldogságos Szűz Máriát.

Assisi Szent Klára

Assisi Szent Klára

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Intézményünk védőszentje Assisi Szent Klára, akinek életútja példaként szolgál mindannyiunk számára, hiszen közel 160 fő szociokulturálisan hátrányos helyzetű kisgyermekkel foglalkozunk.

Legfőbb elvünk az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Istenszeretet és embertársak szeretete, a társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk megismerése és védelme, környezettudatos nevelés.