sztklaraovoda@gmail.com 06-48/560-563

Katica csoport – 2022/2023

Katica csoport 2022/2023 nevelési év
Katica csoport 2022/2023 nevelési év
Katica csoport 2022/2023 nevelési év
Katica csoport 2022/2023 nevelési év

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Katica csoport 2022/2023 nevelési év

Óvodapedagógusok: Csáki Andrásné, Szaniszló Jánosné
Dajka: Ernek Klára

Szeptemberben a beszoktatás családias légkörben legtöbbször problémamentesen történik. Igyekszünk érzelmi biztonságot nyújtani dajkálással, ölbeli játékokkal. A nagyok segítenek, pártfogásba veszik a kicsiket, ez a vegyes csoport előnye. A nagy testvér is nagy segítség a kis testvér beszoktatásában. A másik pedig az, hogy az összetartozás érzése gyorsabban kialakul. Személyiségük elfogadása és elfogadtatása mellett fontos a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkörben neveljük a gyermekeket. Fontos a családdal való együttműködés, amely lehetővé teszi a gyermek zökkenőmentes beilleszkedését. Kiemelt szerepet tölt be a keresztény életre nevelés is, a vallásos énekekkel, imákkal, köszönési formákkal, amely által tartalmasabbá válik mindennapjaik. Megvalósul a helyes szokás és értékrend kialakítása. Arra törekszünk, hogy a szülő és az óvodapedagógus között kölcsönös bizalom alakuljon ki. Napirendünk, heti rendünk rugalmas, alkalmazkodik a gyerekek érdeklődéséhez, élményeihez, váratlan eseményekhez. A napirendben legfontosabb a játék, amely áthatja minden napjukat. Igyekszünk minél több időt s szabadban tölteni, egészségük érdekében.

A differenciálás alapelvének figyelembevételével, valamint az esély egyenlőség megvalósulása érdekében hátrányt csökkentő, pedagógiai támogatást segítő elvét érvényesítjük.

Katica csoport