sztklaraovoda@gmail.com 06-48/560-563

Tájékoztató COVID-19 tesztelés

Kedves Szülők!

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Szent Klára Óvodában, a mai napon történt tesztelés alapján, a jelenleg dolgozó óvodapedagógusok és dajkák között COVID-19 fertőzöttet nem azonosítottak.

Az óvoda – a járványügyi szabályok teljeskörű betartása mellett – nyitva tart és üzemel.

Kérem a Szülőket, hogy – szülői kötelezettségüknek eleget téve – gyermekük óvodába járatásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Szendrő, 2020. november 24.

Tisztelettel: Báriné Ujvári Krisztina
óvodavezető

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Településünkön az óvodai nevelés régmúltra nyúlik vissza, hiszen már 1951-től folyamatos a 3-6 éves korú gyermekek nevelése, fejlesztése. E hosszú időszak alatt számos változás, fejlődés zajlott tevékenységünkben.

Legfőbb elvünk az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Istenszeretet és embertársak szeretete, a társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk megismerése és védelme, környezettudatos nevelés.

Mi óvodapedagógusok és segítőink különleges helyzetben vagyunk itt az óvodában, hiszen módunkban áll a saját életünkben megtapasztalt és megvalósított Isteni szeretetett a kisgyermekek lelkében elültetni, és így megalapozni a későbbi felnőtt, egészséges Istenképet.