sztklaraovoda@gmail.com 06-48/560-563

Közlemény

Közlemény

az Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvodában a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítások idejében biztosítandó gyermekfelügyeletről

A Kormány 111/2021.(III.6.) rendelete alapján:

  • az óvodában a szülő kérelme alapján gyermekfelügyeletet biztosítunk
  • a szülő, erre vonatkozó kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézményvezetőjéhez a
    E-mail cím: sztklaraovoda@gmail.com
    Telefonszám: 06-48/560-563
    Időpont: hétköznapokon 08.00-12.00-ig
  • Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzésben való részvétel – vegyék igénybe!

Szendrő, 2021. március 08.

Tisztelettel: Báriné Ujvári Krisztina
óvodavezető

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Településünkön az óvodai nevelés régmúltra nyúlik vissza, hiszen már 1951-től folyamatos a 3-6 éves korú gyermekek nevelése, fejlesztése. E hosszú időszak alatt számos változás, fejlődés zajlott tevékenységünkben.

Legfőbb elvünk az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Istenszeretet és embertársak szeretete, a társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk megismerése és védelme, környezettudatos nevelés.

Mi óvodapedagógusok és segítőink különleges helyzetben vagyunk itt az óvodában, hiszen módunkban áll a saját életünkben megtapasztalt és megvalósított Isteni szeretetett a kisgyermekek lelkében elültetni, és így megalapozni a későbbi felnőtt, egészséges Istenképet.