sztklaraovoda@gmail.com 06-48/560-563

Őzike csoport – 2023/2024

Őzike csoport 2023/2024 nevelési év

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Őzike csoport 2023/2024 nevelési év

Óvodapedagógusok: Molnár Gyuláné, Fodor Attila
Dajka: Dedics Éva

Az őzike csoport létszáma 23 fő. Ebből 11 fiú, 12 lány. 10 nagycsoportos korú, 6 középsős és 7 kiscsoportos gyermek alkotja a közösséget.

Csoportszobánk tágas, világos, berendezési tárgyai esztétikusak, elrendezésük barátságos, kellemes, otthonos környezetet nyújt a gyermekeknek.

Mindennapjainkban helyet kap a mese, a vers, ének, kézimunkázás és mozgás, s mindemellett a legfontosabb a közös játék. Sokat bábozunk, dramatizálunk, kézműveskedünk. Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal, a hagyományok őrzésével, a környezettudatos magatartás fontosságának megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni.

A gyermekek nagyon szeretik az énekszót és a mozgással kísért verseket, mondókákat. Tekintettel nagy mozgásigényükre, minden nap beiktatunk mozgásos játékokat. Ezeket a tornateremben, az udvaron, vagy a csoportszobában játsszuk.

Óvodai életünket átszövi a hitre nevelés. Csoportunkban a gyermekek szerető, elfogadó légkörben élhetik meg az összetartozás élményét. Nevelőmunkánk során igyekszünk szerető, gondoskodó segítőtársai lenni a gyerekeknek. A biztonságos légkör megteremtésével megértésre, segítségre, vigasztalásra találhatnak. Arra törekszünk, hogy az óvodába járás örömteli legyen a gyermekek számára.

Őzike csoport